Procedury realizacji usług

PROCEDURY REALIZACJI USŁUG

Kroki Uszczegółowienie czynności do wykonania
Pierwszy krok ► - zapoznaj się z zainteresowaną ofertą; panel lub zakładka → OFERTA (https://bakjanusz.pl), - zapoznaj się podstroną → Regulamin komunikacji internetowej w zakresie realizacji usług, w zakładce → PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).
Drugi krok ► - złóż wstępne zamówienie poprzez: formularz kontaktowy(https://bakjanusz.pl) lub, e-mail: biuro@bakjanusz.pl lub sms, telefonicznie: 607 998 500, - określ jednocześnie rozmiar zamówienia przesyłając opis lub ewentualną dokumentację czy inne materiały w zależności od rodzaju usługi.
Trzeci krok ► - oczekuj zwrotnej informacji, w której zostanie uszczegółowione dalsze postępowanie w zakresie: uszczegółowienia opisowego, zdjęciowego, itp. lub, uzupełnienia w brakujące elementy dokumentacji lub, szczegółowego określenia rozmiaru zamówienia. W przypadku wystarczających danych krok ten zostaje pominięty.
Czwarty krok ► - oczekuj na określenie szacunkowe wartości usługi brutto. W razie potrzeby następuje wizja lokalna.
Piąty krok ► - akceptuj zamówienie tylko drogą elektroniczną na adres zwrotny e-mail: biuro@bakjanusz.pl - w przypadku szkoleń stacjonarnych ustal jednocześnie termin i miejsce szkolenia, - szkolenia on-line odbywają się przy pomocy odpowiedniej platformy wg odrębnych ustaleń.
Szósty krok ► - otrzymasz drogą elektroniczną zamówienie/umowęoraz informację o „RODO” do wydruku i podpisania oraz wysłania drogą pocztową na adres: Polskie Centrum Multidyscyplinarne Janusz BĄK ul. Piotra Wiszniewskiego 1/30, 85-796 Bydgoszcz (sugerowana forma wysyłki listem poleconym), - lub możesz na własną odpowiedzialność zaakceptować zamówienie usługi i informację o RODO drogą e-meilową, - otrzymasz jednocześnie fakturę proforma lub zaliczkową do dokonania opłaty na konto banku Pekao S.A. nr: 26 1240 6481 1111 0010 9484 2642 (zleceniobiorca nie będzie uwzględniał przesyłania potwierdzeń przelewów bankowych tylko faktyczny wpływ środków na wskazane konto).
Siódmy krok ► - oczekuj informacji o zakończeniu realizacji i dostarczeniu wykonanego zadania oraz ewentualnej dopłaty, gdy wcześniej wystawiono fakturę początkową - wartości wskazanej w nadesłanej fakturze końcowej.
Uwaga: rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje tylko po dokonaniu opłaty wskazanej w przesłanej fakturze proforma lub początkowej.