Informacja dla Klienta zgodnie z RODO

INFORMACJA DLA KLIENTA ZGODNIE Z RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Centrum Multidyscyplinerne Janusz BĄK w Bydgoszczy (85-796) ul. P. Wiszniewskiego 1/30, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@bakjanusz.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://bakjanusz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu obsługi realizacji usług (umów) oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (dalej: „RODO”).

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania usługi; maksymalnie przez okres 6-iu lat od daty zakończenia usług – dane służące do obsługi i realizacji zamówienia, do 6-iu lat – informacje rozliczeniowe.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zrealizowania usługi. Niepodanie tych danych uniemożliwi wykonanie zamówienia.