Cenniki

Kosztorysowanie

Cena opracowania usług z naszego biura w obszarze „kosztorysowanie” jest szacowana na podstawie:

 • analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania usługi,
 • rodzaju i kompletności materiałów wyjściowych do opracowań,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadań,
 • przewidywanej konieczności wizji lokalnych.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Kosztorys na podstawie na podstawie przedmiaru lub obmiaru dostarczonego w formie elektronicznej (w postaci pliku dającego się edytować w programie kosztorysowym BIMestiMate). 11,25 zł/poz. brutto, nie mniej niż 395,00 zł brutto
2. Kosztorys na podstawie na podstawie przedmiaru lub obmiaru dostarczonego w formie papierowej lub pliku PDF. 15,00 zł/poz. brutto, nie mniej niż 525,00 zł brutto
3. Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego (przeliczenie wg nowych stawek i cen). od 450,00 zł/szt. brutto
4. Aktualizacja kosztorysu niesporządzonego przez nas (przeliczenie wg nowych stawek i cen). cena ustalana indywidualnie
5. Przedmiar wg wytycznych Klienta, projektanta, wykonawcy na podstawie dokumentacji elektronicznej wraz ze STWiORB oraz szczegółowym określeniem KNR-ów. 25,00 zł/poz. brutto, nie mniej niż 700,00 zł
6. Przedmiar wg wytycznych Klienta, projektanta, wykonawcy. 30,00 zł/poz. brutto, nie mniej niż 800,00
7. Obmiar na obiekcie. 40,00 zł/poz. brutto + koszty dojazdu
8. Kosztorys/przedmiar/obmiar na zlecenie biur projektowych. cena ustalana indywidualnie
9. Kosztorys/przedmiar/obmiar dużych inwestycji (wiele branż = wiele pozycji). cena ustalana indywidualnie
10. Szacowanie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej (WKI). cena ustalana indywidualnie
11. Harmonogram prac w wersji papierowej na podstawie kosztorysu oraz wytycznych Klienta. od 1875,00 zł brutto
12. Harmonogram prac w wersji edytowalnej (plik WORD) na podstawie kosztorysu oraz wytycznych Klienta. od 3125,00 zł brutto
13. Aktualizacja harmonogramu prac. 460,00 zł brutto (do 20 poz.)
14. Uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). cena ustalana indywidualnie
15. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PF-U). cena ustalana indywidualnie
16. Dojazd w celu wizji lokalnej lub konsultacji. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju.

Biznes plany

Cena opracowania usług z naszego biura w obszarze „biznes plany” jest szacowana na podstawie:

 • analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania usługi,
 • rodzaju materiałów wyjściowych do opracowania biznes planu dostarczonych przez Klienta,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej konieczności dojazdów.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Biznes plan na potrzeby własne Klienta. od 750,00 zł brutto
2. Biznes plan do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) na pozyskanie środków do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w innych celach. od 775,00 zł brutto
3. Biznes plan do Urzędów Marszałkowskich i innych samorządów na pozyskanie środków. od 775,00 zł brutto
4. Biznes plan na pozyskanie środków unijnych. od 800,00 zł brutto
5. Biznes plan na potrzeby banku w celu otrzymania kredytu do 50 000,00 zł. od 1 500,00 zł brutto
6. Biznes plan na potrzeby banku w celu otrzymania kredytu od 50 001,00 do 100 000,00 zł. od 2 500,00 zł brutto
7. Biznes plan na potrzeby banku w celu otrzymania kredytu od 100 001,00 do 1 400 000,00 zł. od 5 000,00 zł brutto
8. Biznes plan na potrzeby banku w celu otrzymania kredytu pow. 1 400 000,00 zł. cena ustalana indywidualnie
9. Dojazd w celu konsultacji do klienta, Urzędu lub Banku. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju.

Charakterystyka energetyczna budynków i lokali

Cena opracowania usług w naszej pracowni w obszarze „charakterystyka energetyczna budynków i lokali” jest szacowana na podstawie:

 • analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do sporządzenia świadectwa lub projektowanej charakterystyki energetycznej,
 • rodzaju i kompletności materiałów wyjściowych do sporządzanych dokumentów - dostarczonych przez Klienta,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej konieczności dojazdów na wizje lokalne.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu. od 350 zł brutto
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. od 490 zł brutto
3. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. od 1 400 zł brutto
4. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zamieszkania zbiorowego. od 1 470 zł brutto
5. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej. od 1 540 zł brutto
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozostałych budynków. cena ustalana indywidualnie
7. Projektowana charakterystyka energetyczna jako uzupełnienie projektu budowlanego. cena ustalana indywidualnie
8. Dojazd w celu wizji lokalnej lub konsultacji. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju.

Audyty energetyczne

Cena opracowania usług w naszej pracowni w obszarze „audyty energetyczne” jest szacowana na podstawie:

 • analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania opracowania,
 • rodzaju i kompletności materiałów wyjściowych do opracowań dostarczonych przez Klienta,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej konieczności dojazdów na wizje lokalne.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego. od 1 400,00 zł brutto
2. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do 7 500 m2. od 2 700,00 zł brutto
3. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej pow. 7 500 m2. od 4 100,00 zł brutto
4. Audyt energetyczny pozostałych budynków. cena ustalana indywidualnie
5. Opracowanie termomodernizacje (audyt remontowo-energetyczny). cena ustalana indywidualnie
6. Dojazd w celu wizji lokalnej lub konsultacji. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju.

Termowizja

Cena usługi uzależniona jest od:

 • wielkości i rodzaju usługi,
 • kompletności istniejącej dokumentacji,
 • wyposażenia technicznego,
 • zakresu analizowanych zmian,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej ilości dojazdów do miejsca wykonywanych usług.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Lokal mieszkalny. od 350 zł brutto + koszty dojazdów
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny. od 630 zł brutto + koszty dojazdów
3. Budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i pozostałe budynki. cena ustalana indywidualnie
4. Budynki i obiekty przemysłowe. cena ustalana indywidualnie
5. Wykrywanie wad w instalacjach:
5 a. - ogrzewania podłogowego, od 210,00 zł brutto + koszty dojazdów
5 b. - instalacji centralnego ogrzewania, od 210,00 zł brutto + koszty dojazdów
5 c. - instalacji ciepłej wody. od 210,00 zł brutto + koszty dojazdów
6. Termowizja instalacji elektrycznej. 35,00 zł za punkt + koszty dojazdu
7. Dojazd w celu wizji lokalnej, badań lub konsultacji. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa

Cena usługi uzależniona jest od:

 • wielkości i rodzaju usługi,
 • kompletności istniejącej dokumentacji jaka jest wymagana,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej ilości dojazdów do miejsca wykonywanej usługi.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Opracowanie/Aktualizacja „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” cena ustalana indywidualnie
2. Opracowanie planu ewakuacji budynku. cena ustalana indywidualnie
3. Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego. cena ustalana indywidualnie
4. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa. cena ustalana indywidualnie
5. Montaż i uruchamianie zintegrowanych systemów alarmowania i wyświetlania alarmów. cena ustalana indywidualnie
6. Szkolenia stacjonarne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszelkich grup pracowniczych – do 5 osób. od 450,00 zł brutto + dojazd do miejsca szkolenia
7. Szkolenia stacjonarne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszelkich grup pracowniczych – pow. 5 osób. od 90,00 zł/os. brutto + dojazd do miejsca szkolenia
8. Dojazd w celu przeprowadzenia wizji lokalnych, konsultacji lub przeprowadzenia szkolenia. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju

Szkolenia wielobranżowe

Cena usługi uzależniona jest od:

 • wielkości i rodzaju usługi,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej ilości dojazdów do miejsca wykonywanej usługi.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Szkolenia stacjonarne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszelkich grup pracowniczych – do 5 osób. od 450,00 zł brutto + dojazd do miejsca szkolenia
2. Szkolenia stacjonarne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszelkich grup pracowniczych – pow. 5 osób. od 90,00 zł/os. brutto + dojazd do miejsca szkolenia
3. Szkolenia z zakresu ochrony cieplnej budynków. cena ustalana indywidualnie
4. Szkolenia w zakresie przygotowania ogólnorozwojowego. cena ustalana indywidualnie
5. Szkolenia w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. cena ustalana indywidualnie
6. Szkolenia wielobranżowe on-line. udział w szkoleniu i ceny wg odrębnych ustaleń poprzez platformę szkoleniową
7. Dojazd w celu przeprowadzenia szkolenia lub konsultacji. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych szkoleń nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju

Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych

Cena opracowania usług z naszego biura w obszarze „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” jest szacowana na podstawie:

 • analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania usługi,
 • rodzaju materiałów wyjściowych do opracowań dostarczonych przez Klienta,
 • przewidywanej złożoności i czasochłonności zadania,
 • domniemanej konieczności dojazdów.
L.p. Rodzaj naszych usług Koszt usług
1. Organizacja imprez/zawodów sportowych o wszelkim zasięgu. od 8% wartości środków przewidywanych na organizację zawodów/imprezy, nie mniej niż 600,00 zł brutto
2. Organizacja zakładowych imprez sportowo-integracyjnych – bez koordynacji. od 750,00 zł brutto
3. Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych – bez koordynacji. od 750,00 zł brutto
4. Koordynacja imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, itp. od 800,00 zł brutto + koszty dojazdu
5. Opracowywanie wniosków o dotacje na organizację imprez/zawodów sportowych o wszelkim zasięgu. cena ustalana indywidualnie
6. Sporządzanie sprawozdań z organizacji imprez/zawodów o wszelkim zasięgu. cena ustalana indywidualnie
7. Dojazd w celu konsultacji lub wizji likalnej. 0,83 zł/km + ewentualne koszty opłat na autostradach płatnych

Wszelkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

JEST TO CENNIK PRZYKŁADOWY ► Różnorodność realizowanych opracowań i zadań nie pozwala na zaproponowanie Państwu jednoznacznego, uniwersalnego cennika. Do każdej wyceny usługi podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę złożoność usług oraz czasochłonność wykonywania zleceń.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady współpracy → patrz PORADNIK KLIENTA OD A DO Z (https://bakjanusz.pl).

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju.