Pakiety

W przypadku zlecenia wykonania kliku usług Klient otrzymuje rabat, np. opracowanie kosztorysu wraz z jednoczesnym sporządzeniem audytu energetycznego obniża znacznie koszty usług. Podobnie wygląda łączenie innych usług w jeden pakiet.