TERMOWIZJA

Zakres naszych oferowanych usług:

  1. Wizualizacja strat energii; wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, błędów w ociepleniu, mostków cieplnych, filtracji powietrza.
  2. Lokalizacja wycieków i nieszczelności instalacji grzewczej i wodnej.
  3. Wykrywanie wad w instalacji elektrycznej.
  4. Wykrywanie pleśni i miejsc niewłaściwie zaizolowanych.
  5. Wykrywanie wadliwie  działających  systemów klimatyzacji.
  6. Wykrywanie innych wad w budynkach lub instalacjach możliwych do zlokalizowania za pomocą kamery termowizyjnej.

Adresatami naszych usług są Klienci zainteresowani:

  • oceną stanu technicznego istniejących budynków bądź ich części,
  • oceną jakości wykonanych prac w budynkach nowych i modernizowanych,
  • kupnem lub sprzedażą nieruchomości w celu udokumentowania stanu technicznego budynku.

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z