ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Zakres naszych oferowanych usług:

 1. Organizacja imprez/zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym.
 2. Organizacja imprez/zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim.
 3. Organizacja imprez/zawodów sportowych o zasięgu regionalnym.
 4. Organizacja imprez/zawodów sportowych o zasięgu lokalnym.
 5. Organizacja zakładowych imprez sportowo-integracyjnych.
 6. Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych.
 7. Koordynacja projektu organizacji zawodów sportowych.
 8. Koordynacja innych imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, itp.
 9. Opracowywanie wniosków o dotacje na organizację imprez/zawodów sportowych o wszelkim zasięgu.
 10. Sporządzanie sprawozdań z organizacji imprez/zawodów o wszelkim zasięgu.

Adresaci ww. ofert:

 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • uczniowskie kluby sportowe,
 • samorządy terytorialne,
 • zakłady pracy,
 • inne organizacje pozarządowe.

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z