OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Proponowana oferta:

 • Opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dla jakich obiektów wymagana jest „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”:

 • w budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem,
 • kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2, do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Opracowujemy „Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego” dla takich obiektów jak: budynki użyteczności publicznej, budynki usługowe, centra handlowe, supermarkety, biurowce, szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, internaty, banki, budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi, zakłady produkcyjne, magazyny, oraz inne obiekty, w których wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

 • Aktualizacja „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowanie planu ewakuacji budynku.
 • Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego – określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
 • Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa; ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja zgodnie z PN.
 • Montaż i uruchamianie zintegrowanych systemów alarmowania i wyświetlania alarmów – załączanie syren drogą radiową, rozbudowa istniejących systemów DSP oraz wyświetlania alarmów, instalacja syren elektronicznych w dowolnym miejscu, usuwanie problemów z łącznością radiową, montaż radiotelefonów, montaż systemów wyświetlania alarmów.
 • Wszelkie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z