O zarządzającym

Zarządzający Polskim Centrum Multidyscyplinarnym BĄK to jednocześnie właściciel firmy P.C.M. BĄK w jednej osobie, którego priorytetem jest osobisty nadzór nad wszystkimi zleceniami jakimi firmie powierzono do wykonania.

Czynny zawodowo ponad 40 lat z czego równolegle 20 lat pracy społecznej na stanowisku Prezesa Zarządu z wyboru stowarzyszenia sportowego oraz również społecznie - równolegle dwie kadencje Prezesa Zarządu z wyboru o zasięgu ogólnopolskim federacji sportowej (w tym czasie członek światowej organizacji sportowej jednej z dyscyplin sportowych - społecznie).

Przygotowanie zawodowe i doświadczenie zarządzającego przedsiębiorstwem:

  • ukończone uczelnie:

- Studia podyplomowe; Budownictwo Energooszczędne i Pasywne. Charakterystyka energetyczna budynków i lokali na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy jako najstarszy student (w wieku 60 roku życia),

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – inżynieria pożarowa,

- Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu – technik pożarnictwa,

- Technikum Mechaniczne Nr 2 przy ZSM Nr 2w Bydgoszczy – technik-mechanik,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 przy ZSM Nr 2 w Bydgoszczy – mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

  • Kursy i szkolenia:

- kurs „Kosztorysowanie” (Studium Kształcenia Kadr w Warszawie),

- certyfikat odbycia szkolenia „Biznesplan jak napisać skuteczny” (Kompleksowe Finanse w Gnieźnie),

- kurs ukończenia szkolenia „Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwie” (SEDPOL w Warszawie),

- certify that „Polish Fire Officers’ Environmental Protection Course” (MORETON-IN-MARSH ENGLAND),

- kurs „AutoCAD Podstawy”,

- kurs „AutoCAD II stopnia” (Studium Kształcenia Kadr w Warszawie),

- kurs „Triki i sztuczki w AutoCAD”,

- szkolenie w Państwowej Straży Pożarnej uprawniające do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie),

- kurs „Instruktor sportu” (Kujawsko-Pomorski Związek Kulturystyki i Fitness w Bydgoszczy),

- „Instruktor dyscypliny sportu speedrower” (Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie),

- „Trener dyscypliny sportu speedrower” (Polska Federacja Klubów Speedrowerowych w Bydgoszczy),

- szkolenie „Ratownictwo medyczne w zakresie pierwszej pomocy medycznej” (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy),

- szkolenie w zakresie „postępowania ratowniczego wobec osób z różnymi dysfunkcjami” (Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu).

  • Uprawnienia:

- „Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej” (Minister Inwestycji i Rozwoju; nr wpisu w centralnym rejestrze: 15120).

  • Certyfikaty i zaświadczenia:

- certyfikat do „Sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej” w programie „ArCADIA-TERMOCAD 7” (INTERsoft w Łodzi),

- certyfikat „Sports Instructor In Cycle Speedwey” (Polska Akademia Sportu),

- zaświadczenie – kurs „Szkolenie uzupełniające dla dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych” (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu),

- zaświadczenie „Ratownictwo medyczne dla strażaków-ratowników” (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy),

- zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawności fizycznej (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu).

  • Wyróżnienia:

- akt nadania stopnia „Brygadiera” w Państwowej Straży Pożarnej (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji),

- dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

- podziękowania Dyrektora Generalnego PKP za znaczące osiągnięcia w działalności na rzecz kolejowej ochrony przeciwpożarowej oraz za ofiarność i wydatny wkład pracy w organizację zabezpieczenia przed pożarami majątku narodowego,

- medal Starosty Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu”,

- podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za współpracę oraz za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej swojego miasta i gminy,

- podziękowania Prezydenta Bydgoszczy za znaczące osiągnięcia i dokonania na rzecz ziemi bydgoskiej,

- podziękowanie za ofiarność i męstwo z narażeniem własnego życia w trakcie fali zagrożeń pożarowych w 1992 r. (Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej),

- podziękowanie za wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

- podziękowanie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koronowie za lata wiernej służby strażackiej sprawie, ochronę najcenniejszych wartości – zdrowia, życia i mienia,

- podziękowanie Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie za profesjonalizm, ogromne zaangażowanie i poświęcenie m.in. w zakresie ratownictwa chemicznego czy wysokościowego jako jedynego w woj. Kuj.-Pom.,

- podziękowanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy za przyczynienie się do powstania nowego obiektu,

- podziękowanie w imieniu władz administracji państwowej i resortowej za wkład w organizację oraz przebieg ćwiczeń „I Ogólnopolskie Forum Ratowników”,

- podziękowanie Zawodników wraz z Członkami Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Sportowego „Speedrower” za niestrudzoną pracę i nieustanne dbanie o dobro klubu i członków stowarzyszenia,

- certyfikat za aktywny udział w ćwiczeniach „Woda 2007” (Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej),

- liczne odznaki, medale i odznaczenia państwowe w tym „Krzyż Zasługi RP” nadany przez Prezydenta RP.

  • Doświadczenie zawodowe:

od 1979 r. związany z ochroną pożarową (w tym ponad 30 lat w Zawodowej i Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach Kierowniczych: D-ca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 PSP w Bydgoszczy, Komendant Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej ZNTK Bydgoszcz – później jako główny specjalista w tych zakładach pod nazwą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Starszy Inspektor w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy – do chwili obecnej, Inspektor ds. ochrony ppoż. i ochrony mienia w Spółdzielni Gastronomicznej w Bydgoszczy. 20 lat Prezes Zarządu Klubu Sportowego z wyboru, dwie kadencje Prezes ogólnopolskiego federacji jednej z dyscyplin sportowych – duże wobec powyższego umiejętności kierowanie zespołami ludzkimi.

Koordynacja i pomysł architektoniczny rozbudowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy .

Projekt pomysłu architektonicznego i koordynacja oraz budowa jednego z obiektów sportowych w Bydgoszczy – społecznie.