KOSZTORYSOWANIE ORAZ BIZNES PLANY

KOSZTORYSOWANIE

Zakres naszych oferowanych usług:

 1. Sporządzanie kosztorysów - kalkulacja ceny za wykonanie określonego zadania.
 2. Szacowanie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI).
 3. Uzupełnianie dokumentacji budowlanej o przedmiar robót budowlano-instalacyjnych.
 4. Obmiar robót budowlano-instalacyjnych.
 5. Opracowywanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
 6. Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych (PF-U).

Oferta obejmuje:

 • budownictwo ogólne, remontowe i rozbiórkowo-wyburzeniowe; budynki jednorodzinne i wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej,
 • zagospodarowanie terenu i mała architektura,
 • budownictwo komunikacyjne z placami i mostowe,
 • budownictwo przemysłowe, hydrotechniczne i specjalne,
 • modernizacja i termomodernizacja budynków,
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne i grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze i klimatyzacyjne, gazowe, elektryczne i elektroenergetyczneoraz teletechniczne,
 • wykończenie i wyposażenie wnętrz,
 • optymalizacja budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji i remontów obiektów budowlanych,
 • konstrukcje metalowe oraz drewniane,
 • organizacja zawodów-imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • organizacja imprez; śluby, wesela, imprezy zakładowe, rocznicowe i okolicznościowe.

Sporządzanie kosztorysów dotyczyć będzie:

 • kosztorysów inwestorskich,
 • kosztorysów ofertowych,
 • kosztorysów powykonawczych,
 • kosztorysów zamiennych,
 • kosztorysów dodatkowych.

Szacowanie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej (WKI) dotyczyć będzie:

 • obliczenia wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej (WKI), dokonywane przy wykorzystaniu wskaźników cenowych, ustalanych na rynku budowlanym i publikowanych w wydawnictwach cenowych.

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

BIZNES PLANY

Zakres naszych oferowanych usług opracowywania biznes planów:

 1. biznes plany na potrzeby własne Klienta,
 2. biznes plany do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) na pozyskanie środków do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w innych celach,
 3. biznes plany do Urzędów Marszałkowskich i innych samorządów na pozyskanie środków,
 4. biznes plany na pozyskanie środków unijnych,
 5. biznes plany na potrzeby banków w celu otrzymania kredytów.

Adresatami naszych usług są:

 • klienci prywatni (indywidualni),
 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • średnie i duże firmy.

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z