BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI

Zakres naszych oferowanych usług:

  1. Projektowana charakterystyka energetyczna – jako integralna część projektu architektoniczno-budowlanego.
  2. Świadectwa charakterystyki energetycznej – certyfikaty energetyczne będące dokumentem przedstawiającym ocenę energetyczną budynku lub lokalu (wymagane dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, a także dla każdego budynku lub lokalu sprzedawanego albo wynajmowanego).

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

AUDYTY ENERGETYCZNE

Zakres naszych oferowanych usług:

  1. Audyty energetyczne budynków –opracowanie, które określa ilość zużywanego ciepła przez budynek i proponuje możliwości jej ograniczenia, opracowanie pozwalające ocenić budynek pod kątem technicznym i ekonomicznym, głównym celem audytu energetycznego jest wybór optymalnego wariantu przyczyniającego się do oszczędnego zużycia energii przez budynek.
  2. Opracowania termomodernizacje (audyty remontowo-energetyczne) – dokument sprawdzający stanu techniczny istniejącego budynku; przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie możliwych prac modernizacyjnych, wybór rozwiązania optymalnego oraz przedstawienie wyników pracy w opracowaniu.

Oferowane usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Jak złożyć zamówienie → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z

Cennik usług → patrz zakładka: PORADNIK KLIENTA OD A DO Z